ادبیات و صدای شیون فومنی، ۲۲ سال پس از فرونشانی

بوسیله گزارش ایسنا، شیون فومنی به عنوان شاعر مظفر دوزبانه ای شناخته می شود که شعر محلی و اهل گیلکی را که در حال فراموشی قرار بود، سینه بوسیله سینه تا آن سوی مرزها گستردن داد. او در حوزه شعر فارسی نیز با انتشار مجموعه های رمان فارسی از چهره های رمان معاصر به حساب می آید.

شعری که در پی می آید یکی از سروده های این شاعر به زبان گیلکی و با اشتهار «وطن» است: 

«غریبه کی نایه تی خانَه بی جور بدارهِ، خو بوقعه یَ موتِوَلی وا موحتَرَم بدارهِ
اَسا کی َترکهَ دَرهِ بی ستاره دونیایهَ، اَ آسِمان چِرِه واستی ستاره کم بداره
ورق ورقه بخوان اَ سرزَمینه تاریخَ، بیدین کُ قومه ظلم بیشتر از عجم بدارهِ
وطن کولوشکَن اَما کیشکاییم، چقد خوبه انس کیشکانَ اَ کولوشکَن بدورِ هم بدارهِ
اَجور کی اَبرانا خورشید داهاندِرِه میدان، چی تَرسَم کی اَ ورم گورخانه بَرقَ دَم بدارهِ
اَلان می تکاپو دَخیله، بزین مُکافاتهِ، اَ ساق جیویشته امام زاده غم حَرَم بدارهِ
تی غیرتَ بیمیرم اَی وطن، کی می شمشاد تانه خو پوشتَ به پوشتینهِ در عَلَم بدارهِ
کو چشمِ اَمرا تانه دِن تره فلاکت بار، مگر کی دوشمنِ مکان یار تیشین بطن بداره
گُرُسنه بی نهایت داره شب، چره نواستی خاک، توفَنگِ لوله عوض فردا، باگِدَم بداره
شَبَ اَویرَ کودیم تا سَحَر نوبُ آخر، ایتا ستاره خوروس خوانه پاقَدَم بداره
پرنده جان، پرنده جان اَ بهاران تِرِه حلال، اما چره نواستی تی آزادیه خامه بداره» مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی درنگ.
فایل آن را از اینجا دانلود کنید: audio/mp3 میراحمد سیدفخری نژاد متخلص به «شیون فومنی» تو سوم دی ماه ۱۳۲۵ در فومن تولد شد. او معلم و شاعر حیات. شیون فومنی تو شعر فارسی درون دو عادت کلاسیک و نو شعرهایی را از خویشتن به یادگار گذاشته است. جستجو و پژوهش در ماخذ فرهنگ و ادب گیلان و ارائه کلکسیون شعرهای گیلکی تو قالب غزل و دوبیتی محلی از جمله آثار او است. علاوه پیاده شدن این ها، عزم سرایی یکی از جنبه های ادبی و هنری شیون است. از آثار این شاعر می قابلیت به «پیش پای برگ»، «یک آسمان پرواز»، «رودخانه در بهار»، «از تو برای تو» و … رمز کرد. 

شیون فومنی داخل ۲۳ شهریورماه ۱۳۷۷ درگذشت.

انتهای پیام