بازدید شهردار تهران از خط شایسته مبارزه با کرونا در ارم زهرا(س)

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایسنا، پیروز حناچی شهردار تهران به همراه کاظمی مدیرکل دفتر حوزه شهردار، مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران و سعادتمند نقطه مدیرعامل اداره ارم زهرا(س) با پیشگاه تو مجتمع عروجیان موسسه فردوس زهرا(س) به صورت سرزده از سالن های تطهیر، نگرش اقامه نماز، سالن های میل و واحدهای خدمات رسان بوسیله مراجعین داغدار ملاقات کرد.

شهردار تهران پس از این ملاقات تو جمع جمعی تالار های تطهیر کرونا گفت: شما پرسنل ساعی و تلاشگر فردوس زهرا(س) در شورش کرونا زحمات مضاعفی را متحمل شده و باعث آبرو و افتخار برای شهرداری تهران شدید.

شهردار تهران گفت: با تکاپو و کوشش شبانه یکروز شما خواسته شهروندان داغدار و همه دلسوزان در نیکوترین شرایط امکان پذیر جستجوگر شد و تطهیر متوفیان کرونایی که دغدغه همگی ما بود با ایثار و از خودگذشتگی شما جمعی خدوم بهشت زهرا(س) محقق شد و شما آبرو و سرافرازی شهرداری تهران جدی.

پیروز حناچی شهردار تهران خطاب بوسیله جمعی سالن های تطهیر کرونا گفت: همواره در همه جلسات ستاد کرونا ذکر نه زحمات و تکاپو های شما بوده و هست و آرزو می کنیم از این روزهای سخت هر چه سریع تر عبور کنیم .

حناچی تو مقدمه با حضور در حرم درگاه امام خمینی(ره) با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کرد و پس ازآن با حضور تو گلزار شهدای بهشت زهرا(س) و مسجد ۷۲ تن و شهدای سانحه هفتمین مقصد شهیدان بهشتی، رجایی و باهنر بوسیله مقام اهتزاز شهیدان ادای احترام کرد.