سلام بوسیله شهید کربلا در قبر شمس سبزواری

به گزارش ایسنا، مرتضی رضوانفر در پژوهشِ میدانی روی بناهای تاریخی پاکستان به بنای قبر ی «شمس سبزواری» عارف ایرانی برخورد که لوحه فارسی روی آن در سلام به معصوم حسین (ع) است.

او با اظهار این که بنای مقبره ی شمس سبزواری (عارف ایرانی، ۵۶۰ق سبزوار/ ۶۷۵ق مولتان) بوسیله پیروی از معماری ایرانی، یک سازه ی مربع شکل گرداگرد مقبره است، ادامه می دهد: یک سازه ی هشت ضلعی روی آن و گنبدی نسبتا مبصر با چندین گلدسته خاک را مهارت کرده است که درون استفاده از لوحه ها و کاشی ها از رنگ فیروزه ای استعمال شده است.

وی با اصرار کنار این که داخل عادات معمول بخاطر پیدایش مقابر در شبه قاره، درب ورودی داخل شرق بنا ساخته می شود تا زوار خلال ورود، رویشان به مکه باشد و هنگام برون رفت همچنین بوسیله همان صورت خارج شوند تا پشت سندیت بوسیله مکه و عقل قبر نباشد،بیان می کند:اما با توجه بوسیله طرز اعلان شمس سبزواری مبنی بر تساهل و تعامل با دیگر ادیان، در طراحی مقبره نیز از چندین ورودی درون جهات متنوع استفاده شده است که اکنون نیز تماشایی هستیم که افراد زیادی از ادیانِ مختلف به زیارت وی می آیند.

بوسیله گفته ی رضوانفر،این بنا دارای چندین لوحه ی فارسی است، کتیبه ای که درون بالاترین قسمت بنا گمارش شده،این مضمون را دارد:«ای شه کربلا سلام علیک/همگی در عزا سلام علیک // دیده جان خو و جان همه را / خاک تو توتیا سلام علیک»

انتهای پیام