وضع اندازی خط جدید بی آرتی تهران داخل بزرگراه همت | از زین الدین تا میدان صنعت و منطقه ۲۲

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، برنده بازی حناچی صبح امروز با پیشگاه در صحن جلوه گر شورای اسلامی دهات تهران با ارائه لایحه دو فوریتی دامن عنوان لایحه دوفوریتی اعطای مجوز به شهرداری تهران علت انجام مطالعات مربوط بوسیله تکمیل، توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران، گفت: ناوگان اتوبوسرانی تهران زیاد از ۵۸۰۰ اتوبوس فعال دارد که ۶۰ درصد آن عمر بالای ۱۰ سال دارد.

وی در توضیح برنامه نوسازی ناوگان محموله و نقل عمومی تهران، گفت: بوسیله تعهد های داده شده قضا و قدر توجه کرده و با کارخانجات ملتفت توافقاتی شدیم اما نما توافقات از مملکت اختیارات ما فراتر بود. به همین دلیل باید دستور شورا را اخذ کنیم.

شهردار تهران با اظهار این که یک لایحه دو فوریتی دیگر روز یکشنبه وقف شورای شهر خواهیم کرد، گفت: لایحه دو فوریتی طرح تفصیلی منطقه ۲۲ روز یکشنبه تقدیم شورای شهر می شود البته ما خیال می کردیم این مسئله نیاز بوسیله مصوبه شورا ندارد چرا که دامنه بوسیله قدم با شورا پیش رفتیم اما تشکیکی در این زمینه خلق کردن شد و به همین دلیل لایحه را روز یکشنبه به شورا می آوریم و از نظر ما این قضیه وقار دارد و هر روز که دیرتر بررسی شود خسارات زیادی بیدار می شود.

وی همچنین از ایجاد خط متاخر بی آرتی خبر داد و گفت: این خط که مطالعات آن اجرا شده از صرفنظر الدین تا میدان صنعت داخل فاز نخست و داخل فاز دوم از راسته صنعت تا منطقه ۲۲ خواهد وجود که فاز مقدمه توسط خود همدستی واحد و فاز دوم توسط بسرنوشت شوم دچار کردن خصوصی اجرایی خواهد شد.

دو فوریت لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام مطالعات مربوط به تکمیل، ترقی و ترمیم اتوبوسرانی شهر تهران به تصویب رسید و همچنین کنار اساس این مصوبه سقف معاملات شهردار تهران تا ۱۵ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا می کند.