دستور رئیس جمهور، خال عطفی در حوزه مدیریت باغستان سنتی است

باغستان قزوین به عنوان یک میراث ملی است که خرابکاری آن پیامدهای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی فرا استانی دارد، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری بنا به ابهت باغستان قزوین، گزارشی را دراین باره تهیه کرده است. این گزارش بوسیله استحضار مهتر جمهور رسید و وی به وزیر جهاد کشاورزی و وزیران کشور، نیرو، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مهتر اداره حفاظت فضا زیست و استاندار قزوین دستور انصاف تا از باغات قزوین حراست شود.

محمدکریم کاظم پور در این خصوص تو گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اذن رئیس جمهور بخاطر حراست از باغات قزوین، تصریح کرد: اجازه مهتر جمهور نقطه عطفی تو حوزه مدیریت باغستان سنتی قزوین است، باغستان بیش از این که یک مرتع کشاورزی، زمین کشاورزی یا باغ باشد یک عرصه هویتی و میراثی است.

وی افزود: اجداد ما در خانه دادن بی آب قزوین بخاطر ساختن این مجموعه ارشد هویتی زحمات جدی کشیدند، فراگیری سطح انبوهی از فضای سبز دارای محصول و مؤثر در اکوسیستم منطقه و فرهنگ منطقه، فرمان سختی است، اداره باغستان سنتی نیز اساساً به دلیل ضرورت پرداختن بوسیله باغستان سنتی تشکیل شده است.

مدیرعامل راه اندازی باغستان قزوین اظهار کرد: جلال پرداختن به باغستان درگذشته بخاطر طراحان، دلسوزان نظام و شهر مسجل بوده است و بوسیله همین برهان مجموعه ای طراحی شده که بتواند بین وسیله های مختلفی که تو حوزه باغستان متولی هستند هماهنگی ایجاد بطی ء.

وی تأکید کرد: استاندار قزوین به شعبه از دولت، مهتر شورای باغستان سنتی است، شهردار قزوین همچنین رئیس هیئت مدیره بوده و سیستم اداری و سازمانی باغستان بر عهده شهرداری است، دستگاه های موازی که در این شورا حضور دارند نیز شامل آب منطقه ای، میراث فرهنگی، هوا زیست، منابع طبیعی و امور اراضی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی است، موسسه باغستان سنتی دبیر این تشکیلات است.

کاظم پور اظهار کرد: باغستان ثبت ملی شده است و گنجایش میراثی آن اهمیت بالایی دارد بنابراین پاره مهمی از کار ما با حوزه میراث فرهنگی است، از طرفی بخش مهمی از کار ما با وزارت نیرو بوسیله ویژه حوزه آب است و آب منطقه ای استان باید مشکلات حوزه آب باغستان را محلول درنگ.

وی عنوان کرد: دستور رئیس جمهور داخل خصوص باغستان دارای خال عطفی است، تاکنون بخاطر باغستان چنین دستوری در این سطح اتخاذ نشده بود؛ ما با دستگاه های موازی مشکلات عدیده ای داشتیم و گاهی آن ها از عمل وظایف محوله خود شانه تهی می کردند.

چالش برای تأمین آب در فصل تابستان

مدیرعامل سازمان باغستان قزوین تأکید کرد: اداره باغستان بنیانی امور را به خشکی امدن عهده دارد و زیادترین نفقه را همچنین صرف می کند، هموار مراد داریم سایر دستگاه ها بیشتر شرکت کنند و فراموش نکنند که وظیفه ما صرفاً هماهنگی است، اگرچه ما راه اندازی تخصصی در حوزه باغستان هستیم اما این مسئله به این معنا نیست که دیگر سازمان ها وظایف خود را اجرایی نکنند، این بوسیله معنای عدم فرمان کردن وسیله ها ازاله بلکه اشتیاق داریم که وسیله های متولی عضو شورای سازمان، نقش جدی تری داشته باشند.

وی عنوان کرد: موضوعاتی که داخل سطح قریه اتفاق می افتد مانند تغییر کاربری بوسیله دلیل قوانین دست و پاگیر موجود از عهده مایه ما بیرون است و مایه های دیگر می توانند قدرتمندتر و با سرعت بالاتر با این روند اصابت کنند، درون مملکت آب نیز هشت میلیون مترمکعب آب مصوبه داریم نیز مقررشده است که برای ۲ ماه شروع سال از آب کانال برای باغستان استعمال کنیم، این موضوع در خشک سالی خیلی بوسیله درد ما می خورد بااین حال ابتلاء های مختلفی در این حوزه حیات داشته است.

کاظم پور تصریح کرد: برای اینکه باغستان سنتی به رشد برسد و بازآفرینی شود، نیاز داریم که درختان جدیدی کاشته شود، درون حال مهیا درون آبیاری نهال های جدید درختانی مثل پسته و بادام مشکل داریم، بخاطر تأمین آب در فصل تابستان همچنین هرسال دچار چالش می شویم، اگرچه کمک هایی عارض محزون است.

وی یادآور شد: در مملکت قوانین میراثی نیز مشکلاتی حیات دارد، درون کنار دیدن مسائل میراثی و هویتی، باغداران نیز در مملکت های مختلف ازجمله تأمین زنهار انتظاراتی دارند که داخل رخصت رئیس جمهور نیز به آن رمز شده است.

روش اندازی عزا آتش در باغستان

مدیرعامل موسسه باغستان قزوین بیان کرد: درون حال فراهم منفصل محصول باغستان است و موسسه باغستان با عزا هایی که با کمک نیروی انتظامی ایفا می شود از باغستان نگاهداری می کند، تنها سازمانی که به صورت واقعی از باغستان سنتی نگاهداری می درنگ راه اندازی باغستان سنتی است و درون این راستا گشت یگان نگاهداری و سوگ آتش سیاق اندازی کردیم.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات ادا شده توسط سازمان باغستان علف زنی بخاطر جلوگیری از آتش سوزی است، همچنین برای اولین وهله در استان گشت آتش راه اندازی کردیم؛ همکاران ما به سم پاش های موتوری کولی مجهز هستند به خاطر اینکه امکان ورود دستگاه های آتش عنوان به تو باغستان وجود ندارد، عوامل ما درون ۶ تیم تخصصی در دو ماه اخیر تلاش کردند که آتش سوزی ها را مهار کنند و این کار متعدد مؤثر بوده و گواه کاهش آتش سوزی ها نسبت به گذشته بودیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: دستور رئیس جمهور نقطه عطفی است که می توانند سرفصل جدیدی برای تغییر نگاه بوسیله باغستان سنتی باشد، ما باغستان سنتی را یک مرتع غریزی و یک باغ فاخر نمی بینیم بلکه باغستان یک کلکسیون هویتی متجاوز مقدس و شدید می بینیم که مرتبط با مسائل فرهنگی جامعه است، باغستان هویت شهری ما است که با ایجاد وخوی آدم تنیده شده است.

وی اظهار کرد: باغستان بخاطر ما یک تشخیص است و باغ شهری نوستالژی است که منافع انعام برای استان دارد، پاره زیبنده توجهی از دمای بطرف خانه را کم کرده و اکسیژن ساز است، نیز حضور باغستان از وقوع سیل های مخرب جلوگیری شده است.

مدیرعامل سازمان باغستان قزوین تقریر کرد: در حال مجهز باغستان آب های زیرزمینی را پس انداز می کند درحالی که خودش تشنه است و بخاطر گرفتن حق آب برای باغداران دچار مشکل هستیم، علی رغم این که قبلاً پیگیری هایی رخ پژمرده است اما بخاطر رسیدن بوسیله نقطه ایده آل فاصله زیادی داریم.

وی تأکید کرد: علاوه بر این که باغستان ثبت ملی شده است ما بودجه مصوب و ردیف ملی نداریم، باغستان پهنه ای بی نظیر در قلمرو و ظرفیت فرا استانی و فراملی است، اساساً ۲۷۰۰ هکتار باغ شهری در هیچ جای کشور وجود ندارد، اگر این حجم در استان های دیگر بود به رخساره جدی تبلیغ می شد.

بوسیله عقب ثبت قزوین به عنوان باغ شهر هستیم

کاظم پور عنوان کرد: ما به دنبال این هستیم که قزوین را بوسیله عنوان باغ دهکده ثبت و اعلامیه کنیم تا شناخته شویم و ردیف بودجه ملی بخاطر حفاظت از کلکسیون در نظر خمود شود، دایره باغستان به نشانی یک اداره هماهنگ کننده و متولی اصلی این کار درون دیدن اندوهناک شده است، موضوع اذن رئیس جمهور را پیگیری می کردیم و این دستور تأییدی بر تقلا های ما بوده است.

وی تأکید کرد: امیدواریم با این رخصت راه اندازی هایی که شهریه دارند پای فقره بیایند، ردیف بودجه درون نظر پژمرده شده و حمایت مفت از باغداران رخ بگیرد؛ باغداران مشکلات اضافی دارند باید موردحمایت فراغت بگیرند، زنهار باغداران باید موردبررسی استراحت بگیرد ما هرروز شاهد درگیری باغداران با معتادان متجاهر هستیم بوسیله همین دلیل تفرج ویژه گذاشتیم ولی این درگیری ها و تعرض ها هرروز اتفاق می افتد. اگر تلاش کنیم این میراث عتیق حفظ شود افتخار هویتی ما حفظ کردن خواهد شد.

وی ضمن اعتراف این امر که ما مایه مرجع در این مرزوبوم هستیم، تأکید کرد: موسسه کردن ۲۷۰۰ هکتار باغ با تعداد محدود نیرویی که داریم کار مشقت است و حاجت به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری جدیدی داریم که با دستور رئیس جمهور امیدوارم اتحاد بیفتد.

انتهای پیام