تشکیل شبانه میتینگ ستاد مدیریت بحران به بزرگواری حناچی

به گزارش خبرنگار همشهری آنلاین، پیروز حناچی شهردار تهران سه شنبه شب در اثر دیدار از عریضی حادثه انفجار کلینیک سینا اطهر تو خیابان شریعتی تهران که به همراه مصطفی کاظمی و منصور احمدلو مشاوران شهردار تهران صورت گرفت، ستاد مدیریت شورش منطقه یک تهران را تشکیل رحم.

ستاد مدیریت بحران منطقه یک تهران به ریاست شهردار تهران، با مطالعه بدوی این حادثه، تصمیماتی به اراده وحدت فرمانروایی در مواجهه با این تصادم و اتخاذ تدابیر لازم در راستای ساختن هماهنگی بین حوزه های مرتبط داخل مدیریت شهری و مشارکت شهرداری با سایر دستگاه ها تو پی ابراز این حادثه گرفت.

تلاش و شریک برای ایمن سازی محدوده محل انفجار از عموم مقدماتی تصمیم های اتخاذ شده در اولین کنفرانس ستاد مدیریت شورش منطقه یک تهران در پی انفجار مرکز درمانی سینا اطهر حیات.

حادثه آتش سوزی و شکافتن کلینیک سینای اطهر در خیابان شریعتی تهران به کشته شدن ۱۹ نفر و مصدومیت ۱۴ نفر منجر شد.

این واقعه شامگاه سه شنبه رخ عدالت و کانال راه اندازی نظام پزشکی نیز اعلام کرد که بسیار از نیمی از جان باختگان متعلق به پزشکان و کادر حجره عمل است.

مهار این آتش سوزی با استفاده از تجهیزات جدید آتش عنوان از یکسره نردبان های بلند و تو سایه تجربه و ایثار آتش نشانان، حدود ۲ شایسته کردن بوسیله کشش انجامید و با بود دو مورد انفجار در دقایق اولیه، از سرایت آتش بوسیله سایر بناء های منطقه جلوگیری شد.