یک انتصاب متاخر در مهمانی تئاتر دانشگاهی

به گزارش ایسنا بوسیله نقل از روابط عمومی بیست و سوم جشنواره بین المللی تماشاخانه دانشگاهی ایران، مجتبی قطعی نویسنده بیست و ثالث جشنواره بین المللی تماشاخانه دانشگاهی، با صدور حکمی مژگان خالقی را به نشانی معاون استیناف و آموزش این دوره منصوب کرد. 

داخل متن فرمان قطعی بوسیله خالقی آمده است:

«نظر به شایستگی، قول و تجربه های ارزشمند جنابعالی تو عرصه تئاتر دانشگاهی، به موجب این فقره به عنوان دستیار پژوهش و آموزش بیست و سومین مهمانی بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران منصوب می شوید. انتظار می جوی با معارفه ظرفیت ها و فرصت ها ، زمینه اعتلا و ارتقاء این بخش در مهمانی تئاتر دانشگاهی حاضر شود. 

امید است در سایه ایزد منان و پیوند و همدلی دانشجویان و اساتید و همچنین  سندیکا های علمی دانشجویی دانشگاه های سراسر سرزمین و نصیب مندی از این ظرفیت ها، در ادا وظایف محوله فیروز باشید.»

مژگان خالقی دانشجوی دکتری مطالعات تئاتر دانشگاه تهران است. از جمله تالیفات وی درون عرصه پژوهش میتوان به نگارش از کانتور تا کانتور پژوهشی در روش کارگردانی، تاملی پیاده شدن نقش شاهد در اجرای تئاتر، فرآیند شکل گیری رابطه ی تماشاگر با اجرا، تئاتر تادئوش کانتور و … را صیت برد. 

او علاوه بر کارهای پژوهشی تالیفی فوق الذکر، بازی درون نمایش های یک دقیقه سکوت، نوشتن در تاریکی، بوف کور، ویتسک، نردبان و…نویسندگی و کارگردانی نمایش هایی چون امشب اینجا، واگویه های گاه و بی گاه مردی که به تامل نمی آورم، کلاغ، فریب خورده، بی سرلشکر و مان، دست نخورده سیاه دست نخورده سفید و سگ ها و عظم های مادرم را در کارنامه خود دارد. 

بیست و سومین مهمانی بین المللی تاتر دانشگاهی به دبیری مجتبی شدید از آبان ماه 99 با مقدر شدن پژوهش(دستمزد دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی)، درام نویسی(جایزه اکبر رادی)، ترجمه، ماکت صحنه، عکس، پوستر، کارگاه ها و پرورش گفتارها فقره خویشتن را آغاز می نرم.

انتهای پیام