ابلاغیه جدید شهردار تهران | خاکروبه گردی کودکان در تهران ممنوع | روایت حناچی از کار و زندگی کودکان در گودهای حاشیه تهران

بوسیله گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایسنا، پیروز حناچی شهردار تهران نوشت: نامگذاری ۱۲ ژوئن به نشانی روز جهانی منع کار طفل حاکی از عزیمت ای در سطح جهانی برای حمایت از کودکان و  پایان دادن به  به کارگیری و سوءاستفاده از آنهاست. جامعه ای که نسبت به رنج آسیب پذیرترین و حساس ترین قسمت قسمت کردن عضو خود بی توجه باشد قاعدتاً داخل سایر مرزوبوم ها نیز همبستگی، اتحاد، مشارکت و شهروندی را امتحان نخواهد کرد. در ایران طی سال های گذشته تلاش ها و اقدامات متعددی برای سرانجام اعطا کردن به فقره طفل رخ اندوهناک اما متاسفانه هنوز غم اشکال مختلف بکارگیری کودکان تو مشاغل مختلف خدماتی، صنعتی و کشت در سراسر قلمرو وجود دارد که باید برای آن چاره اندیشی کرد.

وی افزود: هر رفتار کاری بخاطر کاهش و نهایتاً انتها دادن بوسیله کار طفل باید مداخله را از سخت ترین نوع مشاغل آغاز نرم. درون میان اشکال مختلف امر کودک، پدیده بکارگیری کودکان داخل فرایند جمع آوری و تفکیک پسماند خشک، مصداقی از فرمان طفل تو مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود. این نقد همواره به مدیریت شهری داخل طول سال های گذشته مسبوق بوده که نظارت کافی کنار پیمانکاران خود در این بخش نداشته و در مولود بن ای برای سوء کاربرد از کودکان فراهم شده است.

شهردار تهران اخبار کرد: سیاق حل بازپسین از منظر شهرداری تهران، سازش الگوی جمع آوری پسماند دهات تهران است که برنامه ریزی برای آن ایفا شده که با اجرای آن پدیده موسوم به خاکروبه دایره وار به نعوظ ریشه ای از میان خواهد رفت ولی تا آن زمان ضروری است بخاطر منع بکارگیری کودکان تو فرایند جمع آوری و تفکیک پسماند خشک اقدام شدید رخساره گیرد. پیاده شدن بنیاد طرحی که همکاران غلام درون معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با کمک معاونت خدمات شهری، راه اندازی پسماند و دایره بازرسی شهرداری و مشارکت همه ذی نفعان تو سطح استان و مدیریت شهری تهیه کرده اند، شهرداری تهران آمادگی دارد با سخت گیری بازرسی خود بر پیمانکاران بازیافت عایق از بکارگیری کودکان در این جزء شده و مسئولیت قانونی خود در این بخش را ادا درنگ. درون این طرح، شهرداران مناطق، مسئول برخورد با پیمانکارانی هستند که از کودکان برای جمع آوری خاشاک خشک استفاده می کنند. از همشهریان تهرانی هم تقاضا می کنم هر تک تخلفی را به ۱۳۷ اطلاع دهند.

وی افزود: در اجرای این طرح هر گونه اعتراض نسبت به کودکان شیار قرمز شهرداری تهران است و عزب از طریق گوشمالی پیمانکاران متخلف باید به این پدیده مذموم خاتمه داده شود و کار کودکان در حوزه پسماند خشک، فقط جمع آوری خاکروبه از مخازن سطح شهر محو بلکه آنان در ساعات دیگری از روز در گاراژها و انبارهایی که بسیاری از آنها بیرون از محدوده شهر تهران است، مشغول بکارند. اغلب این کودکان در همین گاراژها و گودها زندگی می کنند و وضعیت زندگی آنان داخل این اماکن بیش تلخ و تکان دهنده است. کمال مطلوب شهرداری تهران از دخول به حوزه خاکروبه گردی و ممنوعیت فرمان کودکان، فقط دید ناپذیر کردن آنها از سطح خانه دادن و بی توجهی بوسیله شرایط آنها در گاراژها و کارگاه ها نیست. بازرسی بیشتر بر پیمانکاران و جلوگیری از بکارگیری کودکان باید گاراژها و گودهای اطراف تهران را نیز دربرگیرنده می شود و توفیق در اعمال این ممنوعیت، همکاری سایر نهادها و ارگان های ذی ارتباط را می طلبد.

حناچی تاکید کرد: نکته متجاوز مهم دیگر این است که صرف کردن ایجاد ممنوعیت نمی تواند به لغو فقره خردسال یا بهبود وضعیت زندگی کودک منجر شود. از آنجا که عین اصلی کار کودک، در فقر و مسائل معیشتی خانوارهاست، ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی به کودکان یک بخش اصلی تو این طرح خواهد بود. نگرانی مهم ما این است که اعمال ممنوعیت در بخش پسماند، بوسیله سوق یافتن کودکان به مشاغل شاداب تر منجر شود و عملاً شرایط نوزاد را بدتر درنگ. در مولود رصد وضعیت کودکان و ارائه خدمات اجتماعی به آنها با باهم اتحاد کردن سایر نهادهای حاکمیتی و بویژه نهادهای مدنی باید بطور همزمان با اجرای طرح ممنوعیت صورت پذیرد. شهرداری تهران آمادگی دارد در حد توان خود و با در نظر گرفتن محدوده های جغرافیایی تحت مسئولیت خود، خدمات مدنی و آموزشی لازم را فراهم سازد.

وی افزود: گام نهادن داخل این سطر باید با دقت و سنجیدن همه تبعات احتمالی آن به خصوص برای کودکان و خانواده هایشان همراه باشد. در این خوش نویسی از همگی نهادهای حاکمیتی، فعالان مدنی و دلسوزان حقوق کودک می خواهم بوسیله ما کمک کنند تا الگویی جدید از مقابله با بکارگیری کودکان را تو کشور بکار بندیم؛ الگویی که در آن بوسیله جای مجازات کودکان، سوءاستفاده کنندگان مجازات شوند و از قاعده ارائه خدمات رفاهی، آموزشی و بهداشتی، نتیجه مداخله گشایش چونی عمر کودکان و خانواده شان صرف نظر از پیروی و قومیت باشد.