اجرای طرح ترافیک در پایتخت از شنبه ۱۷ خرداد ماه | سفرهای غیرضرور به شدت تکثیر یافته است

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، برنده بازی حناچی درون تک سرانجام اجرای طرح ترافیک گفت: طرح ترافیک از شنبه هفته آینده داخل تهران اجرا می شود و شهرداری همچنین نسبت بوسیله مانیتورینگ شرایط ترافیک اقدام می درنگ.

وی با تقریر این که بنا پهلو این است که بور گذاری مدنی بوسیله طور کامل اجرایی شود، گفت: ترافیک وجوه دیگری نیز دارد و بررسی ها نشان می دهد که سفرهای غیرضرور تو تهران به شدت افزایش یافته است.

وی با اشعار این که آلودگی فضا رو بوسیله اضافه است، گفت: این روند خطرناک است و نباید بگذاریم که آلودگی بیشتر از حد مشروع بالاتر برود.

شهردار تهران گفت: طرح ترافیک را یک تا دو هفته عمل می کنیم و اگر لازم باشد نسبت به تنظیم مجدد و یا تجدیدنظر اقدام خواهیم کرد، هر چند که در حال مجهز ساعت اجرای طرح ترافیک به نحو ای است که کارمندان و افرادی که موظف هستند تو محل حکم خویشتن حضور داشته باشند بتوانند از وسلیه شخصی خویشتن استفاده کنند.