روایت حناچی از آغاز طرح خواناسازی شهر تهران

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، پیروز حناچی شهردار تهران در ورقه شخصی خود در توئیتر از آغاز طرح خواناسازی روستا تهران خبر عدل و نوشت: ‏تهران قصه هایش را فراموش نمی یواش. «طرح خواناسازی شهر تهران» با ⁧‎خیابان ولیعصر⁩ (عج) آغاز شد؛ مسیری بخاطر روایت گریِ اسطوره ها و رویدادها، شناساندن میراث معماری و فرهنگی و بزرگداشت مفاخر شهر. خواناسازی خیابان ولیعصر، گامی است در وضع ثبت جهانی این خیابان زیبا و تاریخی.