قفا چیز پهن عکس به یاد ماندنی از هواپیمای کنکورد

کنکورد بی تردید، غول فناوری عصر خود بود. هواپیمایی مافوق ندا بخاطر مصارف تجاری با هزاران شیفته و طرفدار از سراسر جهان. ولی بعد از خدشه اجل کود پاریس در سال ۲۰۰۰ صنعت هوانوردی، عطای این دردانه ی پرخرج را بوسیله لقایش بخشید و کنکورد شناخت داشتنی را داخل آستانه ۲۵ سالگی به جای اینکه بخاطر پروازهای دوربرد بوسیله آشیانه پرواز بفرستد، برای استراحتی سرمد روانه موزه ها کرد. در این مقاله زومیتشما را با کسی که عکس اسمی آخرین پرواز کنکورد را ثبت کرد، آشنا می کنیم و از تقدیر آخرین کنکوردی که پهنه سپهر ها را شکافت، خبردار خواهید شد.پهلو اوج آسمانمقاله های مرتبط:مهندسی بی نهایت: کنکورد، تصعید با سرعت صوتنیم صد پس از کنکورد، بازگشت هواپیما های مافوق صوت

این یکی از اولین مأموریت های وایلد به عنوان یک عکاس وجود و او این عکس فراموش نشدنی را در این طور وضعیت اشکال گرفت؛ ایستاده روی محور یک هلیکوپتر داخل حال پرواز و معلق تو فراز ۳۰۰۰ پایی. عکس زیر اندوه متعلق به سال ۲۰۰۳ است. همان سالی که وایلد، آن عکس نامی از کنکورد را گرفت. عکس مربوط است بوسیله اولین تجربه او درون زمینه عکاسی در سپهر و او را در هواپیمای دوستی علامت می دهد که اتفاقا او نیز خلبانی نو کار و تو حال آموزش پرواز بوده است.

پایان یک عصر

۲۴ اکتبر؛ آخرین پرواز تجاری کنکورد از نیویورک به آماج لندن؛ و امین یک ماه بعد از این اتفاق، کنکورد بخاطر قدیم بازنشسته شد.

عکاس هوایی

وایلد هنوز غصه عکاسی تو فلک انجام می دهد. در حال مهیا با CNN همکاری می نرم و بیشتر با کمک پهبادعکس می گیرد. این عکس متعلق به سال ۲۰۱۷ است وقتی در قطب سیرت با همکاری CNN روی پروژه ای درون مورد گرمایش زمین مبتلا به فقره بود.

قطعه ای در ملکی

این کنکورد آلفا Foxtrot، همان هواپیمایی است که وایلد عکس معروفش را بر اوج پل صید کرد و اینک خاموش و آهسته درون گوشه ای از موزه هوانوردی بریستول آرمیده و بوسیله عرضه عمومی، درآمده است.

کابین خلبان

بازدید کننده های ملکی می توانند هنگام دیدار از تو هواپیما، کابین خلبان و دسته کار های متمایز کنکوردی آن را ، از نزدیک ببینند.

آخرین پرواز

خدمه و کادر آخرین پرواز کنکورد، اینجا روی یکی از در های تو هواپیما، برای یادگاری معروفیت هایشان را امضاء کرده اند.

نظر شما در این خصوص چیست؟بیشتر بخوانید:تصاویری از خنده دارترین لحظات ثبت شده از حیواناتگالری تصاویری از سگ هایی که بوسیله دوربین لبخند می زنندتصاویری که علامت می دهد ساخت اخبار مصنوعی چقدر آسان استبرترین تصاویر خبری 2020 با چه دوربین هایی گرفته شدند؟در دنیای عکاسی ۶ نمونه عکاس حیات دارد؛ شما کدام نمونه هستید؟