کرونا باعث افزایش پندار خلاق شده است

او درون گفت وگویی با ایسنا درباره حال و هوای این روزهای هنرهای تجسمی درون ایام قرنطینه و کرونا، اقرار کرد: این اتفاقی که بخاطر بی مو جهان افتاده، بیش تلخ، سنگین و دردناک است. درون این مدت چهره های ماندگار و عزیزی رخ داخل نقاب خاک کشیدند و جامعه بشری از شرایط مردمی که امکانات درون اختیارشان نبوده و نیست، ملول شده است. امروز همگی مردمی درگیر این روند هستند و آمارها از کل گیتی آنقدر عجیب است که دل هر انسانی بوسیله درد می آید.

او با بیان اینکه «بشر همواره تو حال یاد دریافت واژه نو است» ،یادآور شد: هنر این دوران، هنر عصر دیجیتال، نوگرا و چندساختی و ترکیبی است. امروز از سینما و تئاتر اندوهناک تا هنرهای آپارتمانی و موسیقی و … همه فرآیندی را طی می کنند که در منبع مردمی بودن، لهجه و زبان جدید را نیز ترویج می کنند. درون این میان بوسیله پدیده کرونا همچنین می توان نگاه های مختلفی داشت. می توان کرونا و جهان دوروبر جدید را بسان «طاعونِ» آلبر کامو نگاه کرد یا می قابلیت نگاه بی قرار اکپرسیونیستی صادق هدایت در «بوف کور» را مورد توجه استراحت رحم.

صادقی خاطرنشان کرد: بوسیله هر حال پدیده متجاوز جدیدی تو چند ماه گذشته پیوستگی افتاده و جهان تو حال تجربه یک اتفاق جدید است . داخل این میان با بود تاسفی که بخاطر از مشت دادن وافر ها داخل کنارمان داریم، اما می شود سرآغاز این انفصال نو را بگذاریم اهتمام بشری و تلاش هایی که انسان برای حیات مجدد، احیاگری و کارآفرینی می نرم.

این هنرمند نقاش با اشعار اینکه «پدیده شیوع ویروس کرونا باعث تکثیر تفکر خلاق شده است»، یادآور شد: مطمئن باشید که داخل چند ماه آینده و با بازگشایی موزه ها و نگارخانه ها، تماشاچی رویکردهای جدیدی تو میان هنرمندان هستیم. تردید نکنید که تعبیر و بیانی بدیع در حال ماجرا است؛ واژه «واژه» به معنای زبان شیوایی (language) نیست، بلکه به نماد، نشانه شناسی، مانوس مجدد انسان از خودش و قدرتی که خداوند در دورن او گذاشته، اشاره دارد. عقیده دارم که هنر معاصر ایران دوران متاخر و شکوفایی را در پیش خواهد داشت و سیاق موفقیت و اعتبار برای بسیاری از هنرمندان باز است.

انتهای پیام