رفتار حقوقی تو انتظار فروشگاه های جعلی بخانه برگشتن کتاب

به گزارش ایسنا، بر شالوده خبر رسیده، محمدامین رادمند – مدیرحقوقی شهر کتاب – تو این باره گفت: یکی از وظایف دفتر حقوقی شهرکتاب، حفظ و تأمین حقوق فروشگاه های حقیقی این مجموعه است. در همین راستا از ابتدای مبدا فعالیت دفتر حقوقی، اقداماتی را در خصوص اصابت با فروشگاه هایی که عاری مجوز از نام و علامت تجاری شهرکتاب استفاده می کنند آغاز کردیم. این اقدامات از سه گانه فروشگاه عاری مجوز در استان آذربایجان شرقی آغاز  شده و داخل استان اصفهان نیز پرونده های مربوطه در مراجع قضایی در حال پیگیری هستند. این اقدامات به تدریج بوسیله سایر استان ها گسترش پیدا خواهد کرد. امیدواریم در آینده نزدیک، دیگر هیچ فروشگاهی داخل کشور وجود نداشته باشد که بدون کسب مجوز و مراعات استاندارهای لازم از شهرت و علامت تجاری شهرکتاب استفاده کند و مدیران فروشگاه های اصلی شهرکتاب را از نگرانی استقلال یابند.

او در ادامه با رمز بوسیله لزوم افزایش آگاهی ها نسبت به حقوق معنوی، افزود: علی رغم اجابت قوانین متعدد، بدبختانه حفظ حقوق ظاهری آن گونه که شایسته و لازم است برای برخی از هموطنان تبیین نشده  و برخی نمی دانند که نمی توان بدون مجوز از شهرت و علامت تجاری دیگری استفاده کرد. این در حالی است که هر گونه مصرف بدون مجوز از اشتهار و نشان تجاری مؤسسه شهر کتاب (حتی با اضافه کردن پیشوند و پسوند) نجیب به مواد ۳۱، ۳۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ ممنوع و غیر قانونی است و به تصریح ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس مصداق هم چشمی نامشروع تلقی می شود. نیز به جهت مواد ۶۰ و ۶۱ قانون اخیرالذکر مصرف غیرمجاز از اشتهار و علامت تجاری دیگری واجد جنبه کیفری بوده و متخلف علاوه به خشکی امدن اعاده خسارت، حسب تک بوسیله گوشمالی حبس تعزیری (از ۹۱ روز تا ۶ ماه) یا جزای نقدی و خواه هر دو محکوم می شود.

رادمند با تشکر از همکاری فروشگاه های بدون مجوز استان آذربایجان شرقی که پس از اطلاع از ممنوعیت قانونی همکاری های لازم جهت تبدیل نام فروشگاه خود را ایفا دادند، بیان کرد: امیدواریم سایر افرادی که عاری رعایت الزامات عرفی از نام و علامت تجاری دهکده تاریخ استفاده می کنند همچنین از قاعده مذاکره و گفت وگو از قانون تبعیت کنند و نیازی به اقدامات قضایی نباشد تا هزینه های مادی و ظاهری نیز به آنان تحمیل نشود.

او درباره این که اگر فرید متخلفی پس از گفت وگوهای دوستانه حاضر به تبعیت از قانون نباشد اقدام دکه حقوقی چه خواهد بود، گفت: در این موارد به منظور حفظ کردن حقوق شهرکتاب و حفظ حقوق مدیران فروشگاه های اصلی، علی رغم میل باطنی خود موضوع را با قوت و سرعت تا استخراج خراج نهایی از مراجع موتمن قضایی ردیابی خواهیم کرد.

مهدی فیروزان، مدیر عامل شهرکتاب،  هم در سخنانی کوتاه گفت: هم حالا به شکل موازی گرفتار تغییر برند فروشگاه مصنوعی در قزوین هستیم. متاسفانه برخی جاعلان خود را  به رانت های قدرت منتسب و یا نهادهای حکومتی از آنها حمایت می کنند که باعث تضییع حقوق فروشگاه های اصلی می شوند.

 انتهای پیام