فایده حناچی به احتمال تعطیلی پایتخت تو چند روز آینده

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم،  پیروز حناچی داخل حاشیه نویسی آیین افتتاح رسمی شیرخوارگاه شبیر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهرداری نیز بوسیله سهم خودش درون ارتباط با مسئولیت اجتماعی اقداماتی را انجام داده است و در واقع از تمامی شهرداران مناطق درخواست دارد که توجه اختصاص ای به مرکز محافظت کودکان داشته باشند.

وی افزود: مسئله آسیب های اجتماعی فقط در کلانشهری مثل تهران زدودن و سایر کلانشهرها نیز با آن روبرو هستند و باید بتوانیم با استفاده از ظرفیت دستگاه، سازمان ها و خیرین این آسیب ها را کاهش دهیم.

حناچی نیز بوسیله دشوار آلودگی هوا، ترافیک و حاشیه نشینی اشاره کرد و گفت: همه این شهرها با این موارد و معضلات روبرو هستند و این مسائل اجتناب ناپذیر است اما باید مجاهدت کنیم که آثار وارد شده از این معضلات را کمتر کنیم.

شهردار تهران به روند فقر اشاره کرد و گفت: یکی از ریشه های آسیب های اجتماعی گسترش فقر است و ما باید بتوانیم با اقدامات موثر و علمی فقر را درون سطح اجتماع کاهش بدهیم.

وی نیز در رابطه با وضعیت آلودگی هوای تهران همچنین گفت: در این ماخذ کمیته کره آلودگی هوا، جلساتی را برگزار می یواش و شهرداری نیز یک عضو از این کمیته است و نظرات خویشتن را مطرح می کند و درباره تعطیلی روزهای آینده داخل تهران شهرداری غرض گیرنده نیست و کمیته اجبار آلودگی هوا در این زمینه تصمیم می گیرد.

حناچی در پاسخ بوسیله این پرسیدن که آیا احتمال دارد که تهران با افزودن آلایندگی فضا در چند روز آینده تعطیل شود گفت: همانطور که گفتم ما در این بنیان عزب تصمیم گیر نیستیم بلکه کمیته اضطرار در این زمینه تصمیم نهایی را می گیرد اما ما نیز گزارش خود را از قاعده پاسبان شهرداری در جوانمردی این کمیته فراغت می دهیم.

وی در خصوص وضعیت اضطراری و آلودگی هوا و تخلیه شهر گفت: قاعدتا تخلیه دهات امکان پذیر نیست. واکنش به اظهارات منتسب بوسیله حناچی | تهران دیشب باید تهی سازی می شد؟