پاسخ حناچی به تذکر شورای ده درباره توجه به ایمنی درون پروژه ها | ۱۶ اقدام شهرداری

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از شهرنوشت، پیروز حناچی شهردار تهران در پاسخ به تذکر مجید فراهانی، مهتر کمیته بودجه و نظارت مالی شورای بخانه برگشتن تهران داخل خصوص «لزوم توجه بوسیله امن شهروندان داخل پروژه ها و اقدامات اجرایی شهرداری تهران» اقدامات شهرداری داخل این مناسبت را به شرح زیر اعلام کرد:

۱- ابلاغ دستورالعمل ها و الزامات HSE به پیمانکاران و عوامل اجرایی و الزام آنها به اجرای آن از زمان تجهیز کارگاه هنری تا تحویل پروژه.

۲- محصور کردن پروژه های در دست ارتکاب انگیزه تأمین امان شهروندان.

۳- محافظت و کنترل ورود و برون رفت به داخل کارگاه و فضاهای اجرایی.

۴- انجام بازرسی های منظم از پروژه ها توسط واحدهای HSE.

۵- ابلاغ standard operating procedures) SOP) مرتبط با انجام میزان و بدون سربزرگی کلیه فعالیت های عمرانی.

۶- نظارت و اهتمام ویژه پیاده شدن گرفتن معترف های سلامت فنی مایه ها و ماشین آلات کارگاهی.

۷- نظارت نیکو از کارگاه های فعال و غیرفعال پروژه ها.

۸- کره پیمانکاران به استخدام کارگران واجد صلاحیت.

۹- کنترل پیوسته اجرای آیین نامه های حفاظتی کارگاه های خانه.

۱۰- انجام بازرسی های منظم روزانه، هفتگی و ماهیانه از اتلیه ها توسط واحدهای HSE.

 ۱۱- کره کلیه پیمانکاران به ارایه گزارش های HSE تام دوهفتگی و بررسی آن توسط دستگاه بازرسی و ارباب.

۱۲- معارفه خطرات و مدیریت خطر های مرتبط با HSE در پروژه ها.

۱۳-کنترل مستمر اجرای آیین نامه علایم ایمنی در کارگاه ها (نصب علائم آگاهی دهنده، چراغ های چشمک زن، علائم شبرنگ، تأمین شعاع و …).

۱۴- تعامل پویا با ذینفعان و شهروندان از طریق سامانه های ارتباطی ۱۸۸۸ و ۱۳۷.

۱۵- تشکیل کمیته های حفاظت متخصص و بهداشت فرمان داخل پروژه ها.

۱۶- اضطرار پیمانکار بوسیله اجرای آیین روزنامه حفاظتی وسایل محموله و نقل و جابه جا کردن مصالح حجیم و پرخطر تو کارگاه هنری ها.