اولویت های شهرداری درباره مناسب سازی فضاهای عمومی و ساختمان ها برای معلولان

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شهرنوشت، پیروز حناچی در کنفرانس روز جهانی افراد دارای معلولیت که در حصار میلاد برگزار شد، گفت: داخل سال ۱۳۸۳ قانون حمایت از معلولان تصویب شد و تو سال ۸۸ به کنوانسیون جهانی این موضوع پیوستیم. کنار اساس آمار سازمان بهداشت جهانی ۱۵ درصد پری دنیا و مطابق آمار سازمان بهزیستی ۱.۳ درصد افراد ناحیه داری معلولیت هستند و هفتگی ۵۰ هزار نفر بوسیله این پری افزودن می شود.  

وی ادامه عدل: اگر معنای معلولیت را دگرگونی دهیم و بی همتا اثر را کسی بدانیم که نمی تواند داخل عرصه های اجتماعی فراهم شود، آن لحظه پری جامعه معلولان به ٣ تا ۵ درصد می رسد. مناسب سازی معابر قهری است که ما درون شهرداری بوسیله آن توجه می کنیم و بر اساس آن اقدامات مان را انجام می دهیم.

شهردار تهران درون تشریح تقدم های مدیریت شهری پایتخت در خصوص کم قیمت سازی فضاهای عمومی و مسکن ها همچنین گفت: پروگرام ما این است که تو درجه اول کلیه هوا های عمومی و پرتردد را بخاطر معلولان مناسب سازی کنیم، از یکسره این اقدامات پیگیری نصب آسانسور در ۴۰ رله مترو است. همچنین تا ضوابط کم ارزش سازی بزرگداشت نشود، هیچ بوستانی باز کردن نمی شود. در مرحله پس ازآن تلاش می کنیم کمیسیون های مسکونی با جمعیت ارتفاع ارزان سازی شوند.

وی درباره سقوط خودروهای مخصوص معلولان نیز عنوان کرد: جماز است که درخت سرو حمل و نقل به اندازه کافی نیست، اما اگر کم قیمت سازی تو ایستگاه های مترو، اتوبوس ها، معابر و پیاده روها انجام شود، دیگر تعداد محدودی از افراد دارای معلولیت نیاز بوسیله سرو خواهند داشت.