معرفی کردن برگزیدگان اجر تاریخچه ملی آمریکا ۲۰۱۹

به گزارش ایسنا و بوسیله نقل از گاردین، «سوزان چوی» بخاطر پنجمین شعر خود یعنی «تمرین متکی» توانست زیرفون جزء داستانی این دوره از عطیه ادبی تاریخچه ملی آمریکا شود.

«پلنگ سیاه، گرگ قزل» تالیف «مارلون جیمز»، «سابرینا و کورینا» تالیف «کالی فاجاردو آنستین»، «زمین داخل حال مکتوم شدن» نوشته «جولیا فیلیپز»، «آمریکایی های دیگر» تصنیف «لیلا لالمی» از دیگر رقبای «چوی» برای کسب جایزه نیکوترین اثر داستانی این رقابت ادبی بودند.

همچنین «خانه زرد» تالیف « سارا ام بروم» نیز بوسیله عنوان برگزیده بخش غیرداستانی این پیرامون از این جایزه ادبی معرفی شد.

«ترسی مک میلان کاتم» برای «قطور»، «کارولاین فورش» برای «چیزی که شنیدی عین دارد»، «دیوید تروئر» برای «تپش زانوی زخمی: آمریکا از سال ۱۹۸۰ تاکنون»، «آلبرت وودفاکس» و « لزلی جورج» نیز مشترکا برای نگارش «ریاضت کش»، بخاطر تصرف پاداش کتاب ملی آمریکا تو بخش آثار غیرداستانی با « سارا ام بروم» به رقابت پرداختند.

«مارتین سندلر» نیز توانست برای نگارش «۱۹۱۹: سالی که آمریکا را تبدیل عدالت» جایزه نیکوترین جای پا حصه ادبیات جوانان این پرگیر از اجرت تاریخ ملی امریکا را بوسیله خود اختصاص دهد.

«آرتور سوز» نیز برای «خطوط دید» به عنوان برگزیده بازپسین جایزه تاریخ ملی آمریکا در حصه ادبیات معرفی شد.

همچنین «لازلو راسناهورکای» برای «بازگشت بارن ونکهایم» اجر کتاب ملی امریکا را درون جزء ترجمه به خانه برد.

انتهای پیام