توضیحات حناچی درباره بارندگی ها و فدایی مشکلات پایتخت | یک عذرخواهی و یک درخواست

آبان ماه تهران خوب شروع شد، باران های پائیزی طراوتی دیگر به روستا داد. ولی همین باران در سطح ده می تواند مشکلاتی برای انسان خلق درنگ.

شهرداری تهران از ۴ آبان بخاطر این موضوع آماده باش اعلام کرد. آماده باش شهرداری تهران داخل پی بارش ها

شهردار تهران دستور پایش لحظه ای شهر را عدالت. دستور شهردار تهران به معاونان: تمام نقاط آبگیر دهات پایش لحظه ای شود

تهران حدود ۱۰ هزاره کیلومتر تونل فرعی دارد که نگرش لول آب های روان شهری است. متاسفانه روزانه حدود ۵۰۰ کالبد زباله درون این تونل ها انباشت می شود که روزمره کارکنان خدمات شهری شهرداری آنها را جمع آوری می کنند. با توجه به فاتحه بارش ها این منزه کردن این تونل ها شدت بیشتری گرفت. جمع آوری روزمره ۵۰۰ پیکر خاشاک از کانال های پا بر جا پایتخت

بخاطر حفظ ایمنی تردد خودروها و تونل های مختص آنها تیم های لازم مستقر شدند که از یکسره آنها نقب امیر جوان بود. توضیح شهرداری تهران درباره تونل امیرکبیر؛ آبگرفتگی نبود

با این حال تا زمانی که بتوان تهران بارانی را بدون ساری شدن آب سطحی دید، راه کامل در پیش است.

در خاصیت به این وضعیت، شهردار تهران در توئتیر خویشتن توضیحاتی عرضه کرد.

حناچیدر توئیت خویشتن نوشت: “متوسط بارش یومیه باران داخل چند روز اخیر ۲۰ میلی متر تو تهران ثبت شد. دید به گستردگی بارندگی ها، همه همکارانم در حوزه های خدمات شهری، ترافیک، عمران و شهرداران مناطق و نواحی با آماده باش کامل، مدیریت میدانی کنترل آبگرفتگی ها و رفع موانع و  اصلاحات هندسی را داخل دستور قرار دادند.”

شهردار تهران در ادامه اظهار داشت: “این تلاش ها در دنباله چندین ماه فعالیت نیروهای عملیاتی برای لایروبی و رفع زوائد کانال های انتقال آبهای سطحی بود.

ضمن عذرخواهی بابت مشکلات پیش آمده از شهروندان گران کردن می خواهم با توجه قطعی تر به رعایت نظافت مسیل ها و کانال های آب، ما را مدد رسانند.”