حناچی: پروژه های عمرانی که برای تردد معلولان کم قیمت سازی نشده باشند، افتتاح نمی کنیم

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شهرنوشت، پیروز حناچی در حاشیه نویسی مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان با درگاه در جمع خبرنگاران، گفت: وادارکردن دانشجویان معماری به تردد داخل معابر با ویلچر یا کاربرد از چشم بند، یکی از آموزش هایی است که در دانشگاه های جهان ارتکاب می شود تا دانشجویان در طراحی به موضوع مناسب سازی توجه کنند.

وی با اعتراف اینکه در حال مجهز معنای معلولیت تحول کرده است، ادامه عدل: با توجه به این که ۸ سال شورش تحمیلی را تعاقب سر گذاشته ایم، در ناحیه ما افرادی که نیازمند مناسب سازی فضاهای شهری هستند بالا است و در رویکرد متاخر افزایش هم پیدا می درنگ. کم ارزش سازی فضاهای اشتراکی شهری یکی از اهداف اصلی ما در شهرداری تهران است که آن را به صورت اشتراکی و عام تو سازمان ها پشت می کنیم. بوسیله طور مثال، برنامه ریزی کردیم تا بوسیله نعوظ دوره ای پارک ها مورد تجسس قرار گیرند تا در رخساره لازم مناسب سازی ارتکاب دهیم. تو مورد پروژه های جدید بی آرامی اگر مناسب سازی نشده باشند، پروژه ها را افتتاح نمی کنیم. بوسیله نعوظ کلی، طولانی تلاش این است که فضاهای اشتراکی برای همه شایان دسترسی باشد.

حناچی همچنین بر آموزش به پیمانکاران قوطی پروژه های مناسب سازی فضاهای شهری رمز کرد و گفت: این موضوعی است که باید بوسیله نعوظ دائم مورد توجه قرار گیرد، تو این زمینه استانداردهایی تعریف شده است که باید پیمانکاران و مجری ها غم آموزش داده شوند چراکه چنانچه مفاهیم را ندانند مقدور است سنخ اجرای سندیت مشکل ساز باشد.

وی به تصمیمات جدید شهرداری برای اصلاح پیاده روها پرداخت و تصریح کرد: ما در شهرداری تهران سال ها «پهلو» را تعریف می کردیم اما «کف» را درون ساخت وسازها در نظر نمی گرفتیم. مولود آن وجود که سازندگان هم به سلیقه خویشتن کف هایی را نقشه کشی می کردند که این تغییرها گاهی ناهمگونی ایجاد می کرد و دیگر برای استفاده معلولان مناسب نبود. هم اینک نیز در ایفا و ثبت، بوسیله بر و کف توجه می شود.

حناچی در دنباله به محموله و نقل معلولان صیقل و گفت: در این حوزه، شهرداری تهران روزمره به ۴ هزاره معلول سرو عرضه می دهند. برای تسهیل در اجرای امور مذاکراتی با سرو های اینترنتی انجام می دهیم تا خدمات ارائه دهند.

وی با تاکید بر نقش مدارس در محلول مشکلات معلولان بخاطر تردد تو فضاهای شهری، عنوان کرد: نیکوترین فضا بخاطر آموزش و تاثیرگذاری مدارس است؛ مدارس قرین زمینی هستند که آنجا برز می کاریم و سال ها پس ازآن برداشت می کنیم. داخل این بنیان به طور حتم، انبازی می کنیم اگرچه برخی از این ها وظیفه قانونی ما نیست.

شهردار تهران در پایان درباره برخورد با پیمانکاری که واژه «مثال» را از معابر حذف کردند، گفت: شورای ده آقای اعطا را مامور تجسس این موضوع کرده اند و ما هم همکاری می کنیم تا یک گزارش رسمی در این زمینه ارائه شود.