ترویج گزارش آماری سینماهای در حال احداث

به گزارش ایسنا به نقل از روابط اشتراکی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، اطلاعات سالن های سینمایی در حال احداث استان تهران پهلو بن ؛ نام پروژه ، نام متقاضی، درصد ترفیع فیزیکی، تعداد سالن، تعداد صندلی و آدرس تنظیم شده است.

لازم به ذکر است ؛ ۱۴ سالن سینمایی داخل حال حاضر در استان تهران در حال احداث است.

کرهء هوا موجود در این لینک اطلاعات سینماهای در حال ساخت را منتشر کرده است.

انتهای پیام