اختتامیه پنجمین اجر جهانی اربعین

اختتامیه پنجمین عطیه جهانی اربعین، سه شنبه ۹ مهرماه با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری و آقا عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد داخل راه اندازی فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد. عرفان خوشخو ۹ مهر ۱۳۹۸ / ۱۳:۰۲