افتتاح اولین مرکز تخصصی نیکوکاری خبرنگاران کشور در خراسان جنوبی

بوسیله گزارش ایسنا، امروز ۳ مهرماه با آستان سرور مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، اولین مرکز تخصصی نواخت خبرنگاران کشور داخل خراسان جنوبی افتتاح شد.

ابتدایی مرکز تخصصی مرحمت خبرنگاران ناحیه در خراسان جنوبی به همت جمعی از فعالان رسانه ای و شرکت موسسه کچل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کلید خورد.

مرکز منت رسانه یاران، با هدف ارتقای سطح مشارکت های انسانیت با نهادینه سازی اتیکت انفاق و انعام و ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای و فرهنگی با همدستی نهادهای حمایتی و کاربرد از ظرفیت آدم و خیران از اهداف ایجاد این مرکز خوبی است.

بشریت شدن مشارکت های انسانیت با بهره گیری از توان رسانه و ایجاد پل ارتباطی بین خیرین و نیازمندان و جذب باهم اتحاد کردن ها داخل راستای توانمندسازی و خودکفایی از دیگر اهداف ایجاد این مرکز تخصصی منت است.

مهتر کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور، به نیت افتتاح واحدهای مسکونی و طرح های اشتغالزایی به خراسان جنوبی سیر کرده است.

ملاقات از طرح های کمیته امداد و منازل مددجویان و انبازی تو گردهمایی مدیران ستادی و اجرایی کمیته امداد استان از دیگر برنامه های سیر تکاملی رئیس کمیته امداد است.

انتهای پیام