رئیس جدید مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران معرفی کردن شد | محمدی جایگزین سوری شد

بطرف خانه نوشت نوشت: قهرمان حناچیدر حکمی غلامحسین محمدی را به سمت مشاور شهردار و مهتر مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران منصوب کرد.  

در حکم شهردار تهران خطاب بوسیله غلامحسین محمدی آمده است: «نظر به حسن سوابق، تجارب و شایستگی جنابعالی را به عنوان «مشاور شهردار تهران و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران» منصوب می کنم.  خواست می رود با یکروز گیری از توان و توانمندی نیروهای لایق، فنی و متعهد شهرداری و تعامل سازنده با اصحاب رسانه در تحقق شعار «تهران شهری برای همه» نقش آفرین و تاثیرگذار باشید. توفیقات روزافزون پیشگاه عالی را در ایفای تمام مسئولیت محوله از خداوند متعال مسالت دارم.»

پیش از این پوریا سوری سرپرستی مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران را بر عهده داری داشت.