آیتولیکو؛ شهری در تسخیر عنکبوت ها

عکاس یونانی به نام الکساندروس ماراگوس، به لطافت تصاویر شگفت انگیزی از مجموعه تارهای عنکبوت تنیده شده در ساحل ثبت کرده است که طول آن در مجموع بوسیله ۳۰۰ متر می رسد و در دهات آیتولیکو درون غرب یونان واقع شده است.

ساحل این دهکده که تو پذیرایی از این ظرفیت متراکم کدر عنکبوت بی سابقه نیست، بار دیگر میزبان هنر بی سابقه هزاران عنکبوت «Tetragnatha» شده است تا نگاره های بی بسان مولود از این موافقت را از چشم عکاسان و مردم جهان دریغ نکند و ازاین رو، مردم آیتولیکو همچنین انتقاد چندانی بوسیله این اوضاع نوظهور ندارند!

این عنکبوت ها بخاطر جفت گیری و از سویی دیگر با هدف به دام انداختن انبوهی از دروازه های در حال نمو درون آن فضا به طور همزمان شروع بوسیله تنیدن تار می کنند و طبیعی است که با شکنجه شبانه روزی هزاران عنکبوت، بخش سزاوار سرزنش توجهی از ساحل، درختان، بته ها و حتی حیوانات کوچکتر پوشش آثار آنان قرار بگیرد.

درون ادامه، این تصاویر عجیب و مهیج را با بی قراری به سیاحت می نشینیم.

بیشتر بخوانید:سعی سیگما برای احیای لنزهای APS-Cچرا گوشی های جدید دو یا چند دوربین دارند؟روشی سودمند و بهینه برای مدیریت داده ها و فایل های عکاسینتایج مسابقه گزینش مردمی لومیکس سال ۲۰۱۸ برای عکاسی از وجود وحش۵ ترفند بدون نفقه برای عکاسی ماکرو